Matje Dëgjimi (Audiogramë)

  1. Kreu
  2. Shërbimet Tona
  3. Matje Dëgjimi (Audiogramë)

 

Salaj Akustik është një biznes familjar me mbi 20 vjet eksperiencë. Genci dhe ekipi janë regjistruar dhe të akredituar për të ofruar aparate degjimi dhe shërbime profesionale me standarte europiane në fushën e dëgjimit.

Matje Dëgjimi (Audiogramë)

Klinika Salaj Akustik është i pajisur më një dhomë të posatshme audiometrike që plotëson të gjitha kushtet optimale për realizimin e një matje preçize të dëgjimit dhe përftimin e një rezultati të saktë.

Kjo dhomë është e ndërtuar në mënyrë të tillë që të mos depërtojë asnjë tingull tjetër, përveç atyre që lëshon audiometri. Pervecse e izoluar nga ana akustike, ajo është e kompletuar me kufje dhe audrometër, i cili ka të gjitha parametrat e duhura dhe bashkëkohore (Interakustik), që është i specializuar për kapjen e tingujve të perceptuar nga pacienti, që fillojnë nga 10 dB deri në 120 dB, dhe frekuencave nga 125 Hz – 8000 Hz.

Testi i dëgjimit sherben për të vleresuar pragun e degjimit te pacientit. Konkretisht, audiometri i perdorur në kabinetin tone është i llojit Tonal dhe bën matje precise të nivelit më të ulët që veshi mund të perceptoj apo dëgjoj që njihet si pragu i dëgjimit.

Pas marrjesh së rezultatit, përcaktohet nëse personi i ekzaminuar ka nevojë për aparat apo jo, dhe Nëse ka nevoj për aparat, gjykohet mbi modelin më të përshtatshëm. Të dhënat e pacientit regjistrohen dhe ruhen në sistem, sipas të cilit është ngritur gjithë databaza e të dhënave të pacientit.

Klinika e dëgjimit Salaj Akustik
Angazhimi ndaj pacientëve

Humbja e dëgjimit mund të jetë izoluese dhe e vështirë për t’u pranuar, për shkak të kësaj ne e trajtojmë çdo pacient me kujdes dhe mirëkuptim dhe i kushtojmë vëmendje të veçantë nevojave të tyre individuale të dëgjimit.

Klinika e dëgjimit Salaj Akustik e di se çdo lloj dëmtimi i dëgjimit mund të çojë në ndjenja të izolimit dhe zhgënjimit. Ne krenohemi që trajtojmë çdo pacient me respekt, kujdes dhe mirëkuptim dhe i kushtojmë vëmendje të veçantë nevojave dhe buxhetit tuaj individual të dëgjimit.

Ekipi ynë klinik është i përkushtuar t’ju ofrojë shërbimin më të mirë të cilësisë në kujdesin shëndetësor të dëgjimit. Ne premtojmë të garantojmë kënaqësinë e dëgjimit tuaj.

Pse të zgjidhni
Salaj Akustik

Të gjitha shërbimet tona të kujdesit shëndetësor të dëgjimit ofrohen bazuar sipas standarteve të Bashkimit Europian. Ne vendosim pacientët tanë ekzistues të parët, duke u siguruar që t’ju shohim sa më shpejt që të jetë e mundur, duke u siguruar që po dëgjoni sa më qartë që të jetë e mundur.

Shërbimet tona të dëgjimit janë plotësisht pa asnjë detyrim. Pacientët që përdorin gamën tonë të gjerë të shërbimeve dhe investojnë në gamën tonë të aparateve të dëgjimit, arrijnë rezultatet më të mira. Pacientët tanë marrin përmirësimin më të mirë të dëgjimit gjatë periudhës më të gjatë kohore. Ne e arrijmë këtë duke shpenzuar kohën e nevojshme me pacientët tanë duke vlerësuar se cilat janë kërkesat e tyre. Ekipi ynë klinik më pas u ofron pacientëve tanë shërbime të vazhdueshme akordimi dhe ndjekjeje kur ata kanë nevojë.

Ne jemi në gjendje të ofrojmë ndihmë për humbjen e dëgjimit në një gamë gjithnjë e më të zgjeruar të vendndodhjeve klinike në Shqipëri.

Klinika e Dëgjimit, Tiranë

Në klinikën tonë moderne në qendër të Tiranës, ne mund t’ju ndihmojmë me çdo lloj dëmtimi të dëgjimit.

Klinika e Dëgjimit, Vlorë

Klinika e dëgjimit e sapohapur në Vlorë është vendi i duhur për të gjitha nevojat tuaja të dëgjimit nëse jetoni në afërsi të qytetit të Vlorës

Klinika e Dëgjimit, Fier

Klinika jonë e dedikuar e dëgjimit është vendi i duhur për të gjitha nevojat tuaja të dëgjimit nëse jetoni në afërsi të Fier.

Klinika e Dëgjimit, Elbasan

Vendndodhja jonë në Elbasan mund të plotësojë të gjitha nevojat tuaja të dëgjimit, nga heqja e dyllit të veshit deri te aparatet e avancuara të dëgjimit.

Klinika e Dëgjimit, Prishtinë

Klinika jonë e dedikuar e dëgjimit është vendi i duhur për të gjitha nevojat tuaja të dëgjimit për qytetarët e Prishtinës dhe të tjerë rrotull saj.

Përkushtimi ynë

Partneritet Efikas

Rrjetëzimin dhe partneritetin efikas për të ndikuar në cilësinë e shërbimit shëndetësor të ofruar dhe vëmendjen publike ndaj rëndësisë së dëgjimit përmes një fryme bashkëpunuese ndërmjet kompanive partnere, si dhe specialistëve ORL

Inovativ në shërbime dhe produkte

Salaj Akustik gjithmonë ka mundur të ofrojë shërbimet dhe produktet më inovative në fushën e protezimit akustik në Shqipëri.

Pjesëmarrës në seminare

Salaj Akustik, vazhdimisht investon në trajnimin e stafit më teknologjitë më të fundit dhe është aktiv në të gjitha eventet e organizuara nga partnerë dhe donatorë të mundshëm, duke qenë një aktor i rëndësishëm në përmirësimin dhe zgjerimin e këtij sherbimi në Shqipëri dhe më gjerë

Na shkruaj :)
1
Scan the code
Jemi në linjë!