Çertifikime


Salajakustik është e para klinikë në Shqipëri që ofron Protezimin Akustik, e Çertifikuar sipas standartit ISO 9001:2015, referuar sigurisë për cilësinë e produkteve dhe shërbimit të ofruar.

Na shkruaj :)
1
Scan the code
Jemi në linjë!