Platforma BrainHearing

 1. Kreu
 2. Aparate Degjimi
 3. Platforma BrainHearing

 

Është koha për një perspektivë të re! BrainHearingTM përfaqëson teknologjinë më të avancuaraparateve të dëgjimit.

Platforma BrainHearing – teknologjia më e avancuar të aparateve të dëgjimit.

Nëse truri jua nuk arrin të përceptoje tingujt e duhur dhe të arrij të përpunojë mesazhet nervore prej tyre, nevojiten përpjekje të sforcuara për t’i dhënë një kuptim fjalëve që dëgjoni. Me anë të teknologjisë inovative BrainHearing™, truri arrin të sigurojë akses të plotë të fushës zanore të mjedisit ku ndodheni, duke lejuar që të fokusoheni në burimet zanore me rëndësi. BrainHearing nuk i referohet thjesht aspektit teknik apo produkteve shtesë të parateve të degjimit. Kjo ide inovative ka të bëjë më tepër me kuptimin thelbësor të proçesit të dëgjimit, dhe se si truri i ‘jep’ kuptim tingujve të përceptuar.

Mekanizmi i dëgjimit është mjaft i ndërlikuar dhe konsiston në një proçes konjitiv, çka do të thotë të kuptosh tingujt dhe fjalët e dëgjuara. Rrugët e dëgjimit drejt trurit përfshijnë disa bërthama të trungut të truri. Impulset e gjeneruara në koklea kalojnë përmes ganglioni spiral (ganglioni ndijor i nervit koklear) drejt bërthamave kokleare të medulës oblongata. Prej këtu, impulse dërgohen në nucleus olivar superior dhe pastaj, nëpërmjet traktit temniskal lateral, përfundojnë në kolikulat inferior, që janë edhe qëndrat reflektore dëgjimore të trurit të mesëm. Nga kolikulat inferior përmes ‘stacionit’ të trupave genicularë medial të talamusit, impulse përfundojnë në koren e dëgjimit (auditore) që ndodhen në lobet temporale. Meqënëse disa fije nervore kryqëzohen, truri merr sinjale dëgjimore nga të dy veshët.

Studimet e reja tregojnë se truri mund të përballojë aksesin në më shumë informacion nga skena e plotë e zërit

null

Perpunim analitik te informacionit

Kur ndodhemi në një mjedis muzikor, tingujt e instrumenteve, zëri interpretimeve, fëshfërimat e veshjeve, ose hapja dhe mbyllja e dyerve krijojnë një përzierje tingujsh. Megjithatë, korja e dëgjimit mund të ndajë më vete pjesët përbërëse të kësaj përzierje zanore. Pra në këtë zonë bëhet përpunim analitik i informacionit, proçes i cili është shumë i ndërlikuar.
null

Interpretim të Tingujve

Gjatë përpunimit të timbrit të tingullit, qelizat me qerpikë të pjesëve të ndryshme të organit të Kortit, aktivizohen nga valë zanore që kanë frekuenca të ndryshme. Kur tingulli përbëhet nga tone të frekuencave të ndryshme, stimulohen në të njëjtën kohë popullata të ndryshme të qelizave me qerpikë, çka sjell perceptim të toneve të shumëfishta.
null

Perceptim i volumit

Përsa i takon perceptimit tonë për intensitetin (volumin), sugjerohet se për tone që kanë frekuenca të njëjtë, disa qeliza kokleare kanë prag më të lartë se qelizat e tjera. Psh. Disa receptorë që i përgjigjen një toni me frekuencë 540 Hz, mund të stimulohen nga një valë zanore me intensitet fare të ulët. Kur intensiteti i tingullit rritet, membrane bazale vibron më fuqishëm. Rrjedhimisht në koren dëgjimore arrijnë më tepër impulse që interpretohen si një tingull me intensitet më të lartë, por me të njëjtën tonalitet.
null

Lokalizimi i Tingullit

Përsa kohë që të dy veshët janë funksional, bërthamat e trungut të trurit përpunojnë ato sinjale që na ndihmojnë për të lokalizuar vendburimin e tingullit është përpara, prapa, ose mbi linjën qëndrore të kokës, intensiteti dhe koha mbërritjes së valës zanore do të jenë të barabarta për të dy veshët. Kur tingulli vjen nga njëra anë, receptorët e veshit më të afërt aktivizohen disi më shpejt dhe më fuqishëm se receptorët e veshit tjetër. Kjo, për shkak të intensitetit më të madh që kanë valët zanore që përshkojnë veshin që ndodhet më pranë burimit.

Qendra e dëgjimit tek Truri
përfshin dy nënsisteme

Dy nënsisteme punojnë së bashku brenda trurit për të ndihmuar trurin të kuptojë zërin:
nënsistemi orient dhe nënsistemi i fokusit.*

Nënsistemi Orient

Nënsistemi orient vjen gjithmonë i pari. Kur dëgjojmë, ai skanon të gjithë tingujt përreth – pavarësisht natyrës apo drejtimit të tyre – për të krijuar një perspektivë të plotë të skenës së zërit. Më pas krijon një pasqyrë të objekteve zanore rreth nesh.

Nënsistemi i Fokusit

Nënsistemi i fokusit i ndihmon njerëzit të zgjedhin se cilët tinguj të dëgjojnë. Pasi të kemi një përmbledhje të objekteve zanore përreth nesh, ne përdorim nënsistemin e fokusit për të identifikuar tingullin ku duam të fokusohemi, të dëgjojmë ose të ndërrojmë vëmendjen, ndërsa filtrojmë tinguj të parëndësishëm.

Një kod i mirë nervor është çelësi për të
duke i dhënë kuptim zërit

Kur tingujt arrijnë në veshin e brendshëm, ato shndërrohen në një sinjal që dërgohet në tru. Ky është ai që ne e quajmë kodi nervor i cili dërgohet nëpërmjet nervit të dëgjimit në qendrën e dëgjimit të trurit – korteksin e dëgjimit. Atje, këto kode nervore bëhen objekte zanore kuptimplote, të cilat nënsistemet e orientimit dhe fokusit mund t’i përdorin.

Nënsistemi Orient

Nevojë për një kod të mirë nervor për të krijuar një pasqyrë të objekteve zanore dhe për të filluar ndarjen e tingujve për të përcaktuar se çfarë po ndodh në mjedis. Kjo i siguron trurit kushtet më të mira për të vendosur se në çfarë të fokusohet dhe të dëgjojë.

Nënsistemi Fokusit

Lundron nëpër perspektivën e plotë të skenës së zërit. Ai identifikon tingullin mbi të cilin dëshiron të fokusohet, të dëgjojë ose të ndërrojë vëmendjen dhe tingujt e parëndësishëm filtrohen.

Dy nënsisteme
duke punuar së bashku vazhdimisht dhe njëkohësisht

Përpunimi i zërit nga truri përfshin një ndërveprim të vazhdueshëm midis nënsistemeve të orientimit dhe fokusit. Është një proces i vazhdueshëm që siguron që fokusi ynë aktual të jetë gjithmonë me prioritet.

Ndërsa ruan fokusin, truri në fakt shpërqendrohet qëllimisht duke kontrolluar pjesën tjetër të mjedisit katër herë në sekondë. Kjo lejon që dëgjimi ynë i fokusuar të ndryshojë vëmendjen nëse diçka e rëndësishme shfaqet në skenën e zërit.

Kur të dy nënsistemet punojnë mirë së bashku, pjesa tjetër e trurit mund të funksionojë në mënyrë optimale, gjë që e bën më të lehtë njohjen, ruajtjen dhe rikujtimin e tingujve dhe përgjigjen ndaj asaj që po ndodh.

Siç përshkruhet në grafikun më poshtë, nënsistemi orient skanon skenën e zërit dhe nënsistemi i fokusimit fokusohet në tingujt me interes.

Një skenë e kufizuar e zërit mund ta kthejë një problem dëgjimi në një problem truri

Zvogëlimi i të dhënave në tru dhe dështimi për të trajtuar humbjen e dëgjimit në mënyrën e duhur mund të ketë një sërë pasojash. Disa prej tyre përfshijnë rritjen e përpjekjes për të dëgjuar dhe ngarkesën mendore, funksionin e riorganizuar të trurit dhe një përshpejtim të rënies njohëse dhe tkurrjes së vëllimit të trurit.

Problemet e dëgjimit mund të bëhen probleme të trurit

Truri ka nevojë për qasje në perspektivën e plotë të skenës së zërit për të punuar ashtu siç duhet. Mosmarrja e kësaj mund të çojë në probleme të trurit.

Problemet e trurit mund të bëhen probleme jetësore

Kur qasja në hyrjen e duhur është e kufizuar, një problem dëgjimi mund të çojë në probleme serioze në jetë.

Një problem dëgjimi mund të bëhet
problem i trurit

Zvogëlimi i hyrjes së zërit në tru dhe dështimi për të trajtuar humbjen e dëgjimit në mënyrën e duhur mund të ketë një sërë pasojash.**

 • Rritja e përpjekjeve për të dëgjuar

Me më pak informacion të shëndoshë, truri e ka më të vështirë të njohë tingujt. Duhet të plotësojë boshllëqet, gjë që kërkon më shumë përpjekje për të dëgjuar.

 • Rritje e ngarkesës mendore

Marrja me mend se çfarë thonë njerëzit dhe çfarë po ndodh, rrit ngarkesën mendore në tru dhe lë më pak kapacitet mendor për të kujtuar dhe performuar.

 • Riorganizon funksionalitetin e truritPa stimulim të mjaftueshëm në qendrën e dëgjimit, qendra vizuale dhe shqisat e tjera fillojnë të kompensohen, gjë që ndryshon funksionin e trurit.
 • Rënie e përshpejtuar e kujtesësRritja e ngarkesës mendore, mungesa e stimulimit dhe funksionaliteti i riorganizuar i trurit lidhet me rënien e përshpejtuar të njohjes, e cila ndikon në aftësinë për të kujtuar, mësuar, përqendruar dhe marrë vendime.
 • Tkurrja e përshpejtuar e vëllimit të truritTruri i njeriut zvogëlohet në madhësi me kalimin e moshës, por procesi i tkurrjes përshpejtohet kur trurit duhet të punojë kundër mënyrës natyrale që përpunon tingullin.

Dhe kështu, problemet e trurit
mund të kthehen në probleme jetësore

Një skenë e kufizuar e zërit pa akses në hyrjen e duhur mund të çojë në probleme serioze në jetë.

 • Izolimi social dhe depresioni

Njerëzit me humbje dëgjimi të patrajtuar mund të përfundojnë duke shmangur tubimet shoqërore sepse ata nuk janë në gjendje të përballen me mjedise komplekse të zërit.

 • Demenca dhe sëmundja e Alzheimerit

Rreziku për demencë rritet pesëfish për humbjen e dëgjimit të rëndë në të thellë, trefish për humbjen e moderuar të dëgjimit dhe dyfish për humbjen e lehtë të dëgjimit.

 • Bilanci i dobët dhe lëndimet që lidhen me rënien

Humbja e patrajtuar e dëgjimit mund të ndikojë në ekuilibrin, duke rritur trefish rrezikun e lëndimeve të lidhura me rënien.

Rreziku i idemenca

Rreziku për demencë me humbje të dëgjimit të patrajtuar është pesëfishuar për humbjen e dëgjimit të rëndë në të thellë, trefish për humbjen e moderuar të dëgjimit dhe dyfish për humbjen e lehtë të dëgjimit.

Ndryshimi i perspektivës për të
ndryshuar jetë

Për të siguruar që aparatet e dëgjimit të japin inputin e duhur në tru, ato duhet të jenë në gjendje të japin një kod të mirë nervor dhe të kenë akses në skenën e plotë të zërit.

Perspektiva e Vjeter

Teknologjia konvencionale shtyp hyrjen natyrale të zërit dhe jep një kod nervor me cilësi më të dobët në tru

Perspektiva e Re

Mënyra më e mirë për të mbështetur sistemin e dëgjimit natyror është t’u sigurohet akses në skenën e plotë të zërit për njerëzit me humbje të dëgjimit

Ndërkohë, shpejtësia dhe fuqia e platformës Velox™ çon testimin e teknologjive të BrainHearing në një nivel të ri. Në thelb teknologjia BrainHearing përfshin: OpenSound Navigator™, Spatial Sound™ LX, Speech Guard™ LX, TwinLink, etj.

Me anë të Spatial Sound LX, valët zanore transmetohen nga njëri vesh në tjetrin, duke i mundësuar perdoruesit të aparateve të dëgjimit informacion të sakte, të diferencuar, për të lokalizuar burimin zanor.

Speech Guard LX përmirëson ndjeshëm aftesinë për të kuptuar bisedat në mjedise të zhurmshme dhe dinamike.

Speech Rescue LX kap frekuencat e larta dhe i regjistron ato në zonën e frekuencave të mesme. Kjo teknologji ndihmon së tepërmi personat që kanë humbje të thellë të dëgjimit në frekuencat e larta.

Kjo teknologji garanton perceptim të koordinuar të valëve zanore nga aparatet e dëgjimit në të dy veshet.

Pse të zgjidhni
Salaj Akustik

Të gjitha shërbimet tona të kujdesit shëndetësor të dëgjimit ofrohen bazuar sipas standarteve të Bashkimit Europian. Ne vendosim pacientët tanë ekzistues të parët, duke u siguruar që t’ju shohim sa më shpejt që të jetë e mundur, duke u siguruar që po dëgjoni sa më qartë që të jetë e mundur.

Shërbimet tona të dëgjimit janë plotësisht pa asnjë detyrim. Pacientët që përdorin gamën tonë të gjerë të shërbimeve dhe investojnë në gamën tonë të aparateve të dëgjimit, arrijnë rezultatet më të mira. Pacientët tanë marrin përmirësimin më të mirë të dëgjimit gjatë periudhës më të gjatë kohore. Ne e arrijmë këtë duke shpenzuar kohën e nevojshme me pacientët tanë duke vlerësuar se cilat janë kërkesat e tyre. Ekipi ynë klinik më pas u ofron pacientëve tanë shërbime të vazhdueshme akordimi dhe ndjekjeje kur ata kanë nevojë.

Ne jemi në gjendje të ofrojmë ndihmë për humbjen e dëgjimit në një gamë gjithnjë e më të zgjeruar të vendndodhjeve klinike në Shqipëri.

Klinika e Dëgjimit, Tiranë

Në klinikën tonë moderne në qendër të Tiranës, ne mund t’ju ndihmojmë me çdo lloj dëmtimi të dëgjimit.

Klinika e Dëgjimit, Vlorë

Klinika e dëgjimit e sapohapur në Vlorë është vendi i duhur për të gjitha nevojat tuaja të dëgjimit nëse jetoni në afërsi të qytetit të Vlorës

Klinika e Dëgjimit, Fier

Klinika jonë e dedikuar e dëgjimit është vendi i duhur për të gjitha nevojat tuaja të dëgjimit nëse jetoni në afërsi të Fier.

Klinika e Dëgjimit, Elbasan

Vendndodhja jonë në Elbasan mund të plotësojë të gjitha nevojat tuaja të dëgjimit, nga heqja e dyllit të veshit deri te aparatet e avancuara të dëgjimit.

Klinika e Dëgjimit, Prishtinë

Klinika jonë e dedikuar e dëgjimit është vendi i duhur për të gjitha nevojat tuaja të dëgjimit për qytetarët e Prishtinës dhe të tjerë rrotull saj.

Përkushtimi ynë

Partneritet Efikas

Rrjetëzimin dhe partneritetin efikas për të ndikuar në cilësinë e shërbimit shëndetësor të ofruar dhe vëmendjen publike ndaj rëndësisë së dëgjimit përmes një fryme bashkëpunuese ndërmjet kompanive partnere, si dhe specialistëve ORL

Inovativ në shërbime dhe produkte

Salaj Akustik gjithmonë ka mundur të ofrojë shërbimet dhe produktet më inovative në fushën e protezimit akustik në Shqipëri.

Pjesëmarrës në seminare

Salaj Akustik, vazhdimisht investon në trajnimin e stafit më teknologjitë më të fundit dhe është aktiv në të gjitha eventet e organizuara nga partnerë dhe donatorë të mundshëm, duke qenë një aktor i rëndësishëm në përmirësimin dhe zgjerimin e këtij sherbimi në Shqipëri dhe më gjerë

Na shkruaj :)
1
Scan the code
Jemi në linjë!